‪Google+‬‏ هدف و تاکتیک پشت پرده کشور امریکا در فتنه 88 براندازی نظام بود
امروز: سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
یادداشت/

دخالت کشور های خارجی در شکل گیری فتنه 88 بسیار بارز و تعیین کنده بود اما عوامل مختلفی در شکل گیر ی آن نقش بسزای داشتند، کشورهای غربی به ویژه سه کشور امریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر صهیونیستی در جریان انتخابات 88 فعالیت زیادی داشته اند و هدف آن ‌ها تغییر نظام بوده است. کشور های خارجی با همکاری سازمان های بین المللی و با کمک سرویس های اطلاعاتی، سفارتخانه ها و موسسات تحقیقاتی و افراد ذی نفوذ خود، در انتخابات ایران دخالت داشتند، تا به هرطریقی به استراتژی شوم خود نائل شوند که هدف و تاکتیک پشت پرده همه آن کشور ها در فتنه 88 براندازی نظام بود.

کد خبر: ۴۶۹۳
تاریخ انتشار: شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۰

به گزارش مهرزنجان، انقلاب اسلامی 57 تنها قیامی علیه حکومت پهلوی نبود، بلکه انقلابی با سه ویژگی ضد استبداد، ضد استعمار و ضد سکولاریسم بود. در حقیقت در هم تنیدگی این سه ویژگی در بافت تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در تاریخ گذشته، سر نوشت هر سه را به یکدیگر پیوند زده بود.

انقلاب اسلامی ایران گرچه توانست حکومت دین ستیز پهلوی را از میان بردارد، اما گذشته از فرهنگ و ساختار های برجا مانده از آن دوران که می توانست چالش برانگیز باشد، با دو نیروی دیگر در حال رقابت باقی ماند. آن دو نیرو دولت های استعماری و سکولار بودند.

دولت های استعماری که با از دست رفتن دولتی دست نشانده و روی کار آمدن حکومتی مبنی بر اراده عمومی مواجه بودند از این وضعیت رضایت نداشتند و از همان آغاز به مقابله و تلاش برای تحریف آن پرداختند. بر این اساس انقلاب اسلامی از بدو تولد با واکنش منفی دولت های غربی مواجه شد و جبهه های اصلی در مقابل انقلاب اسلامی دولت های استعماری غربی بوده اند. در این میان اگر در طول سه دهه پس از انقلاب چالشی برای جمهوری اسلامی پیش آمده، بدون مداخله و همراهی آنان قابلیت تولید خطر برای جمهوری اسلامی نداشته است.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دو رویکرد از سوی ایالات متحده امریکا و قدرت های غربی جهت مواجهه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. رویکرد نخست برتغییر رفتار از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده و در مقاطع زمانی مختلف نیز مورد استفاده قرار گرفت.

رویکرد دوم خواهان تغییر رژیم ایران بود که از دو طریق دنبال می شد. طریقه اول در پی بکارگیری قدرت سخت بود که با تحمیل و حمایت از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و همچنین وضع تحریم های اقتصادی پی گیری شد و طریقه دوم پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص پس از رخداد 11 سپتامبر 2001 با جدیت بیشتری دنبال شده است، به استفاده از «قدرت نرم» و توسل به شیوه های «براندازی نرم» باز می‌گردد.

در این بین پیامد های ناگوار بکارگیری قدرت سخت در جنگ با افغانستان و عراق از یک سو و تجربه موفق بر پایی انقلاب ‌های انقلاب‌ های رنگی در کشور های پسا کمونیستی از سوی دیگر بیش از پیش واشنگتن را جهت توسل به قدرت نرم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران ترغیب نمود.

با توجه به ناکارآمد بودن تحریم های اقتصادی و ناممکن بودن حمله نظامی جهت تغییر نظام جمهوری اسلامی، امریکایی ها را ب سوی استفاده از روش ‌های نوین تر سوق داده است. این روش ها که مبتنی بر قدرت نرم است، برای بر اندازی جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق بکارگیری تهدید های نرم می‌توان به مقابله با آن پرداخت. در نتیجه ایالات متحده امریکا با شکست طرح های پیشین، به این نتیجه رسید که تنها راه ممکن برای مهار و تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران، استفاده ازروش های «براندازی نرم» است.

دشمنان بیرونی با یک هماهنگی کامل با برخی از جریانات داخلی در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری، با راهبرد فروپاشی از درون و به دست گرفتن قدرت، طراحی و سازماندهی خود را برای پیروزی در انتخابات دهم ریاست جمهوری در خرداد 88 و با برهم زدن و ایجاد بلوا و آشوب و رسیدن به خواسته های خود از این طریق، به اجرا گذاشتند.

هرچند در شکل گیری فتنه 88 عوامل مختلفی تأثیر داشته اند، اما نقش دخالت کشور های خارجی در این ارتباط بسیار بارز و تعیین کننده بود. بر اساس اطلاعات موجود، کشورهای غربی به ویژه سه کشور امریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر صهیونیستی درجریان انتخابات 88 فعالیت زیادی داشته اند و هدف آن ‌ها تغییر نظام بوده است. کشور های خارجی با همکاری سازمان های بین المللی و با کمک سرویس های اطلاعاتی، سفارتخانه ها و موسسات تحقیقاتی و افراد ذی نفوذ خود، در انتخابات ایران دخالت داشتند، تا به هرطریقی به استراتژی شوم خود نائل شوند.

سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک خارجی در ایام قبل و پس از انتخابات، نقش اساسی در ساماندهی آشوبگران وحمایت از آشوب ها داشتند. آن‌ ها از چند سال قبل از انتخابات مشغول برنامه ریزی و آموزش و جذب نیرو جهت بر اندازی نظام جمهوری اسلامی بوده اند. با نزدیک شدن زمان انتخابات و حضور جدی نامزد ها درعرصه سیاسی تبلیغاتی کشور، اکثر سفارتخانه های کشورهای اروپائی، از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئیس و... و همچنین سفارت بعضی از کشور های عربی در اختیار منافع غرب قرار گرفته بود.

سرویس های اطلاعاتی کشور های امریکا، رژیم اشغالگر قدس و سرویس های جاسوسی اکثر کشور های اروپایی به طور سازمان یافته آماده بر اندازی جمهوری اسلامی ایران شده بودند، که در این میان نقش سفارت انگلیس به عنوان تامین کننده اهداف سرویس های اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی در ایران کاملا مشهود بوده است. معمولاً هدایت انقلاب های رنگی در سراسر جهان به وسیله امریکا و سفارت این کشور انجام می‌گیرد، ولی کشور های که با امریکا روابط دیپلماتیک ندارند مدل دخالت امریکا در این کشو رها متفاوت است.

مهمترین بازیگران و نیرو های خارجی درجریان انقلاب ‌های رنگی که با نفوذ، حمایت و تبلیغات، زمینه ساز اعتراض های خیابانی و تغییرات نخبگان هستند، سفارتخانه های ایالت متحده امریکا درکشور های هدف، سازمان های بین المللی غیردولتی و رسانه های غربی هستند.

عدم حضور مستقیم امریکا در ایران به معنای عدم تلاش آنها جهت رخنه و نفوذ و همچنین پشتیبانی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیست. همچنان که طی سال های گذشته بنیاد های سوروس، کارنکی و سازمان NED قصد نفوذ و حضور در ایران را داشته اند.

 

*اقدامات کشورهای خارجی در فتنه 88:

 موضع گیری های کشورهای غربی، نشان دهنده این بود که این کشور ها در مسائل داخلی ایران به ویژه در انتخابات سال 88 دخالت داشته اند. اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند طراحی اصلی فتنه درخارج صورت گرفته بود، کاملاً روشن است و اصولا استراتژی دشمن بر براندازی استوار است. منتهی این بر اندازی بعضی وقت ها با شیوه سخت و بعضی اوقات با شیوه نرم و در برخی موارد نیمه سخت است. در هر انتخاباتی دشمن جهت را به سمت اپوزسیون هدایت می‌کند و در سال های اخیر دشمن بر اندازی را در قالب جامعه شناسی قرار داده است. یعنی دشمن بر اندازی را در قالب دمکراسی و یا همان انقلاب مخملی و رنگی انجام می دهد. ولی شرایط آسیای میانه و خاورمیانه با هم فرق می‌کند. این انقلاب های رنگین در آسیای میانه موافق خواست امریکا پیش رفته است. ولی در خاورمیانه برخلاف خواست امریکا پیش می رود. امریکا فکر می‌کند در ایران با اتکا به تعداد افراد خاکستری می‌تواند انقلاب رنگی در ایران انجام دهد. فلذا بد نبال افرادی می گردد که قدرت طلب هستند و پایگاه مردمی ندارند، ولی با کمک به آن ‌ها افراد مورد نظر خود را بر سر کار می آورند.

 موضوع دخالت خارجی در کشور های حاشیه دریای خزر که این کشور ها نوعا مخالف غرب هستند، سابقه و پیشینه طولانی دارد و کشوری مانند ایران که در گذشته کاملاً وابسته به غرب و امریکا بود، همواره مطمع نظر غرب، به ویژه امریکا، انگلیس بوده است. بقیه کشور های جهان از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس عوامل این ‌ها به حساب می آیند. کشور های مذکور مشکلی که با ایران دارند این است که ایران فعلی با ایران گذشته فرق کرده است و مطابق با نظر آن‌ ها نیست و وضعیت مورد نظر آن ‌ها تغییر یافته است و سعی و تلاش آن ‌ها بر این است که ایران به حالت قبلی و وضعیت گذشته برگردد، فلذا هر وقت کشو رهای استکبار شرایط را مناسب دیدند که به نفع آنهاست، تردید نکردند و بلافاصله وارد میدان شدند و در امور داخلی ایران دخالت نمودند.

انتهای پیام/پ

مطالب مرتبط:
برچسب ها: فتنه 88 
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: